Ansvar:

 • Planlegge konkrete oppgaver for sommerarbeidsplasser 2022 sammen med teknisk drift
 • Lede ungdom i sommerjobb: styre gruppas innsats, delegere oppgaver, noe planlegging. 
 • Oppfølging av ungdom: gjøre en innsats for at ungdommene mestrer og trives på jobb.
 • Være felles kontaktpunkt for både ungdommene og samarbeidspartnere, samt jevnlig rapportere til ledelsen av sommerjobbprosjektet. 
 • Ansvar for ungdommenes timelister.
 • Være aktiv og ta del i oppgavene sammen med ungdommen.
 • Transportere ungdom og utstyr til de ulike arbeidsplassene.

 

Krav:

 • Du har førerkort klasse BE eller B96 og disponerer bil som kan trekke tilhenger
 • Du har engasjement og interesse for målgruppa – du ønsker at ungdommene skal lykkes og ser dem som ressurser. 
 • Du er en tålmodig, tydelig og trygg voksen. 
 • Du har gode evner til relasjonsbygging og samarbeid. 
 • Du er organisert og ansvarlig: du har evnen til å lede ungdom, ta ansvar, finne løsninger og jobbe selvstendig. 
 • Sammen med ungdommene har du fokus på å levere god kvalitet på utført arbeid.
 • Du er aktiv og har fysikk til å være i aktivitet sammen med ungdommene i utførelse av arbeidsoppgavene.  
 • Det er en fordel om du har erfaring innen mekaniske fag eller vaktmesterarbeid.
 • Det er en fordel om du har erfaring med ungdomsarbeid.

 

Lønn etter tariff. 

Godtgjørelse for bruk av egen bil etter statlige regulativer.

Send inn en enkel søknad til Kvænangen kommune på e-post postmottak@kvanangen.kommune.no innen torsdag 16.06.

 

Ta kontakt med leder på teknisk drift Stein Gjøran Larsen , tlf 404 05605 for spørsmål.