Vi har nå fått en stor og flott idrettshall på ca. 1400 m2 og som kan deles i 3, samt nye garderober og badstue i tilknytning til både idrettshallen og bassenget.

Som tidligere år så kan ulike grupper, lag og foreninger søke om å bruke disse fasilitetene til ulike aktiviteter. Tildelingen gjelder kun for et år av gangen og det må dermed søkes på nytt hver høst. 

Søknadsfrist er 15.08. Søknad sendes til: post@kvanangen.kommune.no. Papirsøknader kan leveres til servicekontoret. 

NB! Merk søknaden med «Fast tid i hall/svømmehall».

Informasjon som stå i søknaden er:

  • Hvem som er kontaktperson for aktiviteten/aktivitetene
  • Hvilken aktivitet
  • Aldersgruppe aktiviteten skal være for
  • Dag/dager det søkes om tid på
  • Tid – hvilket tidsrom på den ønskede dagen det søkes om
  • Hvis tid i idrettshall – hvor stor «bane» trengs, 1, 2 eller 3 områder?

Mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet. 

Les mer om hvem som kan søke og utgangspunkt for prioriteringer i Retningslinjene for bruk av flerbrukshall/svømmehall.

Åpningstiden vil være kl. 17.00 – 22.00 på hverdager.

Har dere spørsmål angående lån/leie av flerbrukshall/svømmehall kan dere kontakte Oppvekst- og kulturkonsulent Helene Tryggstrand, tlf: 40 40 56 27 , e-post: helene.tryggstrand@kvanangen.kommune.no .