Vi har nå fått en stor og flott idrettshall på ca. 1400 m2 og som kan deles i 3, samt nye garderober og badstue i tilknytning til både idrettshallen og bassenget.

Som tidligere år så kan ulike grupper, lag og foreninger søke om å bruke disse fasilitetene til ulike aktiviteter. 

Regler for å søke om gratis treningstid:

 • Søkere skal være lag og foreninger fra Kvænangen, eller åpne treningsgrupper som har oppnevnt en kontaktperson over 18 år. Minstegruppestørrelse er 5 personer.
 • Tildeling av gratis treningstid skal følge skoleåret og gjelder for ett år av gangen.
 • Det tildeles inntil 2 timer gratis tid 2 ganger pr. uke pr. brukergruppe.
 • Brukerne må forholde seg til ordensreglene som gjelder for det aktuelle bygget.
 • Spesielt for svømmebassenget: søkerne må ha minimum to bassengvakter. Minst en skal ha dokumentere at de kan ilandføring/livredning, hjerte/lungeredning og gjennomføre alarmplan. Dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år. Bassengvakten må signere ordens- og sikkerhetsreglene før søkerne får tilgang til anlegget

Søknadsfrist er 15.08. Søknad sendes til: post@kvanangen.kommune.no. Papirsøknader kan leveres til servicekontoret. 

NB! Merk søknaden med «Fast tid i hall/svømmehall».

Informasjon som stå i søknaden er:

 • Hvem som er kontaktperson for aktiviteten/aktivitetene
 • Hvilken aktivitet
 • Aldersgruppe aktiviteten skal være for
 • Dag/dager det søkes om tid på
 • Tid – hvilket tidsrom på den ønskede dagen det søkes om
 • Hvis tid i idrettshall – hvor stor «bane» trengs, 1, 2 eller 3 områder?

Mangelfulle søknader og søknader som kommer etter fristen vil ikke bli prioritert.

Les mer om hvem som kan søke og utgangspunkt for prioriteringer i Retningslinjene for bruk av flerbrukshall/svømmehall.

Åpningstiden vil være kl. 17.00 – 22.00 på hverdager.

Har dere spørsmål angående lån/leie av flerbrukshall/svømmehall kan dere kontakte etatsleder Jorun Farstad, tlf: 46851881 /e-post: Jorunn.farstad@kvanangen.kommune.no