Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2021  fra Sametinget, gjennom ordningen

– Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer 

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger

 

Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider:

https://www.riksantikvaren.no/les-om/tilskudd/#tilskudd-samiske-kulturminner

 

 

- Fartøyvern

Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.

 

Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider:

https://www.riksantikvaren.no/les-om/tilskudd/#tilskudd-fartoy

 

Tilskuddene  gjelder for 2021

Søknadsfrist: 1.november 2020

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

 

Lars-Børge Myklevold

Seniorrådgiver

lars.borge.myklevold@samediggi.no

+47 78 48 42 73

 

Kjartan Gran

Seniorrådgiver

kjartan.gran@samediggi.no

+47 78 48 42 84

 

Elin Rose Myrvoll

Fagleder

elin.rose.myrvoll@samediggi.no

+47 78 47 40 20