Er du på jakt etter barnehageplass for ditt barn? Husk at fristen for å søke om plass i barnehage fra høsten av er 15. mars. 

Foreldreportalen og søknadsportalen finner du her: Visma Flyt Barnehage 

I søknaden må du legge inn infomrasjon og svare på noen spørsmål. Du kan søke fra 40% til 100% plass. Du kan sette opp to barnehager i søknaden. 

Hvis du ikke har norsk personnummer, må du ta kontakt med Burfjord barnehage for å få lagt inn søknad.