Søknad om sosialhjelp / nødhjelp

Da skal du (inntil videre) ta kontakt med servicekontoret på telefon 7777 8800. Fortell at du ønsker å snakke med NAV, oppgi navn og telefonnummer. 

Servicekontoret vil videreformidle beskjed til NAV Kvænangen, som ringer tilbake inne 1 – 2 virkedager.

Du skal ikke ringe NAV telefon 5555 3333 for spørsmål om sosialhjelp eller nødhjelp.

 

NAV Kvænangen