Søknad om sosialhjelp / nødhjelp

Ta kontakt på telefon 46757782. Telefonen besvares mandag - fredag mellom kl. 09.00 - 15.00.  

 

Du skal ikke ringe NAV telefon 5555 3333 for spørsmål om sosialhjelp eller nødhjelp.

 

NAV Kvænangen