Ønsker du å melde deg som tilkallingsvikar på Kvænangen barne- og ungdomsskole?

Ta kontakt med Rektor, Charlotte Skum på tlf: 92629005/e-post: charlotte.skum@kvanangen.kommune.no eller 
Teamleder, Kristin Anita Hansen tlf.: 99558375/e-post: kristin.hansen@kvanangen.kommune.no.