Kvænangen kommune har en tradisjon på å dele ut Kvænangssmykket til alle nyfødte i kommunen. Oppvekst- og kulturkonsulenten og ordfører inviterte derfor alle barn født i 2022 med deres foreldre/foresatte, søsken og besteforeldre til smykkeutdeling på kommunehuset i Burfjord. Vi markerte utdelingen med kaffe,saft,kake, tale fra ordfører, og hvert barn fikk sitt sølvsmykke samt gode ord fra ordføreren.

Smykket som deles ut har et symbol som er kommunens logo bestående av tre blåklokker. Blåklokkens evne til å blomstre og gro på karrige steder i hardt klima, står som symbol for folkets evne til å gjøre leveveier ut fra et ellers marginalt naturgrunnlag. Tre klokker på samme plante symboliserer de tre tradisjonelle primærnæringene: Jordbruk, skogbruk og fiske, samt de tre folkegruppene: Nordmenn, kvener og samer i sameksistens og fellesskap i samme kommune.