bilde smykke nyfødte

Kvænangen kommune har tidligere hatt en tradisjon på å dele ut Kvænangssmykket til alle nyfødte i kommunen. Dessverre har vi i en del år vært uten en offisiell tildeling, men foreldre/foresatte har vært gitt tilbud om å hente smykket på kommunehuset. Nå ønsker ordfører Eirik L. Mevik, og oppvekst- og kulturkonsulent Kathrine L. Pedersen å gjenoppta tradisjonen med en offisiell tildeling, og vi inviterte derfor barn født i Kvænangen i årene 2020 og 2021 til smykkeutdeling ved Flerbrukshuset i Burfjord. 

 

Smykkeutdelingen ble markert med tale fra ordfører, kaffe og kake, og vi fikk høre på flotte sanger fremført av kulturskolens Barnekor, Sanggruppe, og Simalango. Etter sangfremførelsene fortalte rektor ved kulturskolen Rita Boberg Pedersen hva kulturskolen jobber med, og hvilke tilbud de har til barn og voksne.

IMG_2985

Smykket som ble utdelt er dekorert med kommunens logo som består av tre blåklokker. Blåklokkens evne til å blomstre og gro på karrige steder i hardt klima, står som symbol for folkets evne til å gjøre leveveier ut fra et ellers marginalt naturgrunnlag. Tre klokker på samme plante symboliserende tre tradisjonelle primærnæringene: Jordbruk, skogbruk og fiske, samt de tre folkegruppene: Nordmenn, kvener og samer i sameksistens og fellesskap i samme kommune. Fremover kommer vi til å dele ut Kvænangssmykket året etter at barnet er født, dette for at vi skal få med alle barna som er født i det aktuelle året. 

 

Ps. Hvis det er noen som har barn født i kommunen, og som ennå ikke har hentet sitt smykke, så kan dere komme på kontoret til Oppvekst- og kulturkonsulenten for å hente det.