Fra 2012 og frem til i dag har disse ikke vært delt ut. Vi ønsker nå å ta opp igjen tradisjonen med utdeling av et smykke til alle nyfødte i kommunen.

Vi ønsker at alle barn født i Kvænangen mellom 2012 og 2018 skal få sine smykker. Dette kan gjøres ved å henvende seg til servicekontoret, kommunehuset.

Barn født i 2019 og 2020 vil få tilsendt et skriv fra ordfører med invitasjon til markering og utdeling av smykke før årsskifte.

Fra og med 2021 vil det være en årlig utdeling til alle barn som fødes i Kvænangen kommune.