Smitteutbrudd blant barn og unge i Kvænangen

 

Onsdag, 24.11.2021, har 1 person testet positiv for Sars-cov-2 på hurtigtest. Personen er igjen husstandsmedlem med en som testet positiv tidligere. Tidligere hadde 1 person testet falskt positiv for Sars-cov-2. Til sammen har 14 personer i kommunen testet positiv på hurtigtest siden fredag, 19.11.2021.

 

Det er et kjent utbrudd på skolen og alle skoleelevene har blitt anmodet om å ta hjemmetest før skolen mandag 22/11. I perioden etter at elevene ble testet fredag er det tatt godt over 150 nye tester, inkludert av rundt 120 skoleelever. Det er et helt tydelig mønster at de som er smittet er barn og unge på skolen.

Kvænangen kommune følger rådene fra FHI nøye. Alle som er på skolen skal ha testet negativt både fredag og i dag, slik at sannsynligheten for smitte på skolen vurderes som liten.

Alle elevene vil igjen få med seg test for hjemmetest tirsdag, for bruk før de drar på skolen onsdag 24/11. Testing kan ikke pålegges, men kommunen anmoder sterkt om at dette gjennomføres. Eventuelt positivt testsvar meldes tilbake til kommunelege/legevakt snarest.

Husstandsmedlemmer, inkl søsken, av de som er smittet kan gå på skole og jobb som vanlig forutsatt at de er friske, og har negative hjemmetester underveis- som anbefalt av FHI.

Vaksinerte husstandsmedlemmer skal teste seg på dag 1, 2 og 5, mens uvaksinerte skal teste seg daglig før skole/jobb. Kommunen har i tillegg bestemt at helsepersonell som er hustandsmedlemmer til isolerte skal testes daglig før jobb, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Husstandsmedlemmer til covid-positive, samt uvaksinert helsepersonell skal bruke munnbind i kontakt med pasienter.

Kommunen har foreløpig ikke vedtatt at arrangementer som er planlagt ikke kan gjennomføres, men med kjent smitte i kommunen er det viktig å ha ekstra fokus på smittevern.

Du kan lese mer om korona på kommunens egne koronasider.