Det serveres frukt eller grønnsaker på skolen en til to gager i uka. Det er ferdig oppdelt - noe ivrige barnehender setter pris på. Dette har vi gjort i et par år, og det gjøres i regi av Ungdomsråd og ungdomsleder.