Mange tilreisende benytter etablerte reiselivsbedrifter i forbindelse med sitt besøk, men det er også mange som kommer til kommunene våre på eget initiativ. De leier ofte bolig privat, og er sjelden i kontakt med reiselivsnæringen.

Troms politidistrikt ønsker å forebygge og redusere antall skredulykker, og har sammen med NVE laget to plakater vi ønsker hjelp til å videreformidle til turister og andre som besøker kommunene våre i løpet av vinteren.

Utleiere bes også snakke med sine kunder om skredfaren, at oppdatert skredvarsel finnes på www.varsom.no, og understreker viktigheten av å lese hele skredvarselet og identifisere skredproblemet i snødekket, samt gjøre trygge tur og ferdselsvalg. 

Bildet har QR-kode direkte til varsom.no