Erosjonen har pågått over tid og truer næringsbygg med tilhørende uteareal. Flommen i juni 2020 gjorde store skader, og det er nødvendig å sikre området før neste flom.

Arbeidene er påbegynt, og en forventer å ha på plass en erosjonssikring i løpet av 14 dager. Kvænangen kommune er tiltakshaver og NVE er utførende for tiltaket. 

 

Kontaktperson Dag Åsmund Farstad, tlf 468 65 212, e-post: dag.farstad@kvanangen.kommune.no