Servicekontoret og Næring, utvikling og teknisk er på kurs i dag (26.09.22), og vil derfor ikke være tilgjengelig før kl 12.