Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Separasjon og skilsmisse

Ektefeller eller registrerte partnere som ikke lenger vil leve sammen, kan søke om separasjon og skilsmisse. Det er tilstrekkelig at den ene ikke lenger ønsker at samlivet skal fortsette.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du søker om separasjon og skilsmisse ved å benytte et skjema som Barne- og likestillingsdepartementet har utarbeidet. Fylkesmannen vil kunne gi deg nærmere opplysninger om framgangsmåten.

  Skjema

  Digitale skjema for separasjon og skilsmisse

  Vedlegg

  Vigselsattest og gyldig meklingsattest. Det er kun i de tilfeller der paret har felles barn under 16 år at meklingsattest må vedlegges.

  Søknaden sendes til

  Fylkesmannen

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Når Fylkesmannen har mottatt søknaden, kan partene innkalles til et personlig møte hvis Fylkesmannen mener det er hensiktsmessig. Fylkesmannen skal i alle saker der det er mulig, innhente bekreftelse på at paret har levd atskilt i separasjonstiden og ikke gjenopptatt samlivet. Hvis vilkåret for skilsmisse er oppfylt, kan Fylkesmannen gi skilsmissebevilling.

  Saksbehandlingstid

  Fylkesmannen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hver av partene kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra det er mottatt. Klagen sender du til Fylkesmannen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Før klagen sendes dit, skal Fylkesmannen vurdere om det er grunn til å endre det. 

  Partene kan på forhånd si fra seg retten til å klage på vedtaket.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicetorg
  Postadresse:Rådhuset 9161 BURFJORD
  Besøksadresse:9161 BURFJORD
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-01-30 09:58