Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Samvær med barn under offentlig omsorg

Har du barn i fosterhjem eller på institusjon har dere rett til samvær og kontakt, så lenge det er til det beste for barnet.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Både barnet og foreldrene har rett til samvær og kontakt med hverandre. Det er barneverns- og helsenemnda som beslutter hvordan samværet skal foregå og hvor mye kontakt dere skal ha. Nemnda skal gjøre en vurdering i hver enkelt sak. Vurderingen skal baseres på kriterier som barnets behov for beskyttelse, barnets utvikling, i tillegg til familiens mulighet til å bevare et familieliv og til å styrke båndene mellom seg.

Samværet skal være til barnets beste, og barnets eget syn vil være viktig ved vurderingen.

Målgruppe

Foreldre og i mer spesielle situasjoner også besteforeldre, søsken, onkler/tanter eller nære venner av barnet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter
___
Skjema
Saksbehandling

Klagemulighet

En samværsplan er ikke et vedtak som du kan klage på. Men etter 18 måneder kan foreldre kreve at nemnda behandler hele saken på nytt.

Dersom du mener at barnevernstjenestens saksbehandling i forbindelse med utforming av samværsplanen er feil, eller at tilrettelegging for kvaliteten på samværene ikke er god nok, kan du ta dette opp med barnevernstjenesten, eller eventuelt sende en tilsynsklage til statsforvalteren. 

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:77 77 88 00
Epost:post@kvanangen.kommune.no
Besøksadresse:Gárgu 8, 9161 Burfjord
Andre opplysninger
Oppdatert:
2023-06-08 12:43