Mange av dere har nok lagt merke til at vi har hatt litt «ruskevær» her i det siste. Heldigvis er de fleste trafikanter på vår kant av landet flinke til å ta seg trygt frem, selv på spennende føre. For å sikre at våre veier er trygge og framkommelige for alle som ferdes på dem, er det viktig at vi samarbeider og melder i fra om eventuelle uforutsette hendelser vi støter på.

Våre erfarne og dyktige entreprenører jobber hardt for å holde veiene fremkommelige til enhver tid, men selv ikke de kan få med seg alt som skjer til enhver tid. Dersom dere skulle oppdage redusert fremkommelighet eller manglende veivedlikehold (sommer som vinter) ber vi om at dere melder fra på følgende måte: 

Fylkesveier og E6
Hvis du legger merke til noe og ønsker å rapportere en trafikkfarlig situasjon eller redusert fremkommelighet på fylkesveier og E6, kan du kontakte Vegvesenet på telefonnummer 175.

Kommunale veier
For å melde om avvik, trafikkfarlige situasjoner og redusert fremkommelighet på kommunale veier, kan dere bruke nettsida Gata Mi. På denne nettsiden kan du også melde fra om for eksempel brøyting, veilys, eller uforutsette hendelser. Du kan også følge med på statusen for din henvendelse på Gata Mi.

Vi ønsker alle våre innbyggere en trygg og god vinter. Takk for at du gjør Kvænangen til et trygt sted å ferdes!