Samlesiden inneholder en oversikt over støtteordninger som er tilgjengelige for innbyggerne i Kvænangen kommune. Denne siden skal gjøre det enklere å søke om økonomisk bistand og finne relevant informasjon. Samlesiden inkluderer tilskudd til frivillige organisasjoner, støtte til kultur og idrettsarrangementer, støtte til prosjekter, samt fond for sosiale og miljømessige formål.

Kommunen ønsker med dette å øke bevisstheten rundt de ulike støtteordningene og bidra til at flere innbyggere og organisasjoner benytter seg av dem. Målet er å skape et mer aktivt og engasjert lokalsamfunn, hvor innbyggerne får muligheten til å realisere sine ideer og prosjekter.

Vil minne om at søknadsfritsten for kulturmidler er 31.mai. Vi oppfordrer alle som driver med kulturelle aktiviteter og prosjekter i Kvænangen til å søke om tilskudd innen fristen.

For å besøke samlesiden, kan du klikke her "Støtte, tilskudd og fond". Kommunen oppfordrer alle innbyggere og organisasjoner i Kvænangen til å benytte seg av denne ressursen og ønsker lykke til med søknadsprosessen.