I henhold til forskrift om valg til Sametinget §4 2. ledd, skal Sametingets valgmanntall legges ut til offentlig ettersyn også i det året det er fylkestings- og kommunestyrevalg.

Manntallet er nå lagt ut på servicekontoret på kommunehuset i Burfjord.

Krav om retting og oppdatering skal sendes:

Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok

E-post: sametinget@samediggi.no

Kravet skal være skriftlig og begrunnet.