Navuona Samiid Searvi/ Kvænangen Sameforening ønsker alle velkommen til å feire dagen sammen! Kafeen åpner klokken 15:00. Det serveres bidos, kaffe, brus, te og kaker. 

 

Program: 

15.00: Kafeen åpner. Salg av bidos fra klokken 15.30

17.00: Ordfører Kai Petter Johansen taler 

17.15: Barn som lærer samisk synger. 

17.30: Barneteateret, den yngste gruppa i kulturskolen, bidrar med temaet Nordlys. 

17.45: Ivar Bjørklund, “Fra samisk samfunn til norsk utkant”- noen refleksjoner rundt arbeidet med bygdeboka 40 år senere. 

Ca. 18.30: Koret Simalango synger. 

Loddtrekning!