Kvænangen kommunen har lagt Industribygg (Strandveien 42, 9161 Burfjord) ut for salg i august. Takstpris er 4 500 000 kr.

Det er fortsatt mulig å gi et bud.

Ta kontakt med megler:

Advokatfirmaet FINN AS v/advokat Eli Øverås, 992 94 000 eller 934 80 803.