Burfjord flytebrygge er primært ment for av- og påstigning, samt kortere opphold. Den er ikke tiltenkt som fast liggeplass. Brukere fra ytterfjordene og andre plasser i kommunen som har diverse ærend, eller som skal på dagstur til nabokommuner som Alta, Nordreisa m.fl. er hjertelig velkomne til å benytte seg av brygga. Dersom det er behov for å bruke flytebryggen utover ett døgn, skal dette avklares med Kvænangen kommune på forhånd. post@kvanangen.kommune.no 

Vi oppfordrer alle til å vise hensyn til andre brukere ved å følge retningslinjene som er satt opp.