Lag, foreninger og grende-/samfunnshus kan søke om tilskudd til aktiviteter innenfor idrett, arrangementer og/eller kulturfremmende arbeid. Lag eller foreninger som fikk avslag forrige runde oppfordres til å søke igjen.

Søknad om tilskudd til aktiviteter innenfor idrett, arrangementer og kulturelle tiltak har til hensikt å skape nye tilbud, og å opprettholde og videreutvikle allerede eksisterende idrettstilbud og kulturaktiviteter. Lag og foreninger som har tilbud av aktivitet og arrangementer spesielt rettet mot barn og unge vil bli prioritert. Dersom laget eller foreningen aktiviserer og integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller fysisk utviklingshemmede) tas dette med.
Dersom et lag er delt i flere avdelinger, er det styret i hovedlaget som skal søke om midler.

Det kan søkes om følgende:

 • Tilskudd til aktiviteter, arrangementer, kulturelle tiltak, utstyr til lag/foreninger og grende-/samfunnshus.
   
 • Tilskudd til aktiviteter, arrangementer, kulturelle tiltak, utstyr for eldre og funksjonshemmede.
   
 • Tilskudd til samfunns- og grendehus. maksimalt kr 10 000 per samfunnshus. Beløpet skal gå til å dekke faste kostnader som strøm, forsikring osv.

 

Søknadens innhold:

Viktig å få frem i søknaden hvilket/hvilke tilskudd som søkes på.
Søknaden må inneholde konkret beskrivelse av hva midlene skal brukes til.

Følgende må legges ved søknaden:

 • Siste års årsmelding
 • Siste års regnskap
 • Budsjett for kommende år
   

Søknadsfristen er 10.12.2020
 

Rapportering:

Ved ferdigstillelse av prosjektet skal det sendes inn en sluttrapport dokumentert med bilde og regnskap.

 

Søknader som mangler opplysninger og /eller vedlegg, eller søknader som kommer inn etter fristens utløp vil ikke bli behandlet.
Husk lagets adresse og kontonummer!
Søknad med vedlegg leveres elektronisk via kommunenes hjemmeside. Skjemaet finner du under knappen «Skjema A-Å» og skjemaet «Kulturmidler (KF 109)» eller ved å trykke HER

Spørsmål om søknaden rettes til Oppvekst og kulturkonsulent Helene Tryggstrand på tlf.: 40405627 eller e-post: helene.tryggstrand@kvanangen.kommune.no