Rekrutteringsstipend for 2019 er slik:

  1. Stipend videregående nivå. Ved linjevalg 2. året på videregående skole gis stipend på kr. 10.000,- til søkere som velger helsefagarbeider/læreplass vekslingsmodell i helsefag. Stipendet er uten bindingstid. Gjelder for personer hjemmehørende/bosatt i Kvænangen kommune.

  2. I tillegg gis oppstarttilskudd på kr. 10.000,- til de som tegner ordinær lærlingkontrakt som helsefagarbeider i Kvænangen. Om kontrakt brytes må oppstarttilskuddet tilbakebetales. Personer som er hjemmehørende i Kvænangen kommune blir prioritert.

  3. Stipend høyskolenivå. Kommunen lyser ledig inntil 2 stipender hvert år. Søkerne prioriteres ut fra studieretning og kommunens behov. Stipendet utdeles for siste år av fagutdanningen med kr 30.000. Kommunen tegner en skriftlig avtale med stipendmottaker. Bindingstiden settes til 2 år.

     

    Søknadsfrist settes til 15.10.19. Søknad sendes post@kvanangen.kommune.no

    For ytterligere opplysninger om rekrutteringsstipendet kan du kontakte Bjørn Ellefsæter, tlf 77 77 88 12 / 971 44 188