Vi snakket noen ord med Reidar om hans nye stilling i kommunen. 

Han forteller at målet er å opprette en frivillighetssentral som kan skape møteplasser for alle i alle aldersgrupper i hele kommunen. Med møteplasser mener han for eksempel ukentlige eller daglige møter, faste arrangementer, besøksvenn, aktivitetsvenn, kafe, enkeltstående arrangement, kurs, sosiale arrangement. Ideene og forslagene er mange, og han ønsker å prøve ut mye av overnevnte. Han forteller at han ønsker å samarbeide med NAV, hjemmetjenesten, skole, lag og foreninger, helse og omsorg. 

Reidar gleder seg veldig til å ta fatt i prosjektet, han forteller at det hele virker spennende. Han ser frem til å skape noe nytt og har stor tro på frivilligheten i Kvænangen. Muligheten til å engasjere og skape nye, spennende og viktige møteplasser gir han motivasjon og er veldig klar for å ta i ett tak. 

For spørsmål, ideer, tanker og samtale er telefonnummeret til Reidar i frivillighetssentralen 909 58 207.