Reglement for folkevalgte i Kvænangen kommune ble revidert av kommunestyret 18.10.2023 og 12.12.2023. 

Reglementet kan leses her.