Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. <br>

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid                                                                           

Fra 1. august 2020 settes inntektsgrensen til 566 100 kroner.

Om finansiering av barnehager og gratis kjernetid for familier med lav inntekt på regjeringen.no.

Mer om moderasjon og gratis kjernetid
Spørsmål og svar, og oversikt over forskriftsendringene