Torsdag 18/11 og fredag 19/11 vil luka og laboratoriet være stengt ved legekontoret.

Det er pga av både fravær og kurs kun 1 stk på av merkantilt personale, så luka og laboratoriet er stengt torsdag 18. og fredag 19.11.

Vi har bedt om at det kun ringes inn til legekontoret hvis det er absolutt nødvendig og at ved behov for ø.hj. ringes 116 117 og ved akutt, livstruende sykdom, ring 113.

Ved akutt sykdom ring 113. Ring 116117 for legevakt.