Sted:  Kjækan skole,

Tid : onsdag den 22.06.2022, mellom klokken 1200 -1400.

Vi ønsker å bli bedre kjent med denne delen av kommunen, og ønsker gjerne innspill til aktuelle saker som gjelder kommunes rolle i disse områdene.  Vi drøfter ikke enkeltsaker i plenum, men svarer gjerne på generelt grunnlag.

Dere vil treffe følgende saksbehandlere i Næring, utvikling og teknisk :

Rådgiver landbruk og utmark, Åsmund Austarheim.

Rådgiver Plan og næring, Anne Berit Bæhr.

Arealplanlegger, Bernt Mathiassen.

Byggesaksbehandler/ byggforvalter, Karen Ane Jonassen.

Avdelingsingeniør anlegg, Dag Åsmund Farstad.

Etatsleder NUT, Jan Inge Karlsen.

I henhold til vedtatt Kommuneplanens samfunnsdel med handlings og økonomiplan, skal Næring utvikling og teknisk, arrangere kontordager ute i bygdene, 2 ganger i året. Vi starter først med Badderen, Sørstraumen og Indre Kvænangen.

Målet er å styrke kommunikasjonen mellom kommunen, de enkelte bygdene, lag og foreninger samt innbyggerne gjennom felles utviklingsverksteder og andre møter, samt god informasjon på tvers av gruppene.

 

Med vennlig hilsen

Jan Inge Karlsen

Etatsleder Næring, utvikling og teknisk