Hvis du ikke kan komme deg dit på egenhånd, kan du ringe til pasientreiser på telefon 05515. De hjelper deg med å ordne reisen. 

Legekontoret er behjelpelig med å skrive et ledsagerbevis hvis du har behov for ledsager. 

 

Kvænangen legesenter, Burfjord 23.05.2023