Kvænangen kommune inviterer ungdom og unge voksne til dialogseminar for å hente innspill om hva som behøves for at denne gruppen skal se til Kvænangen som sin bo- og arbeidskommune.  Kommunen arbeider med en plan for framtidsutviklingen, og ønsker innspill om stedsutvikling, boliger, sosiale muligheter, kulturtilbud, utdanninger, arbeidsplasser mm som skal til for å skape vekst i de unge aldersgruppene. 

Påmelding skjer via dette skjemaet. Påloggingsinformasjon sendes til din mail.