Oppheving av kokevarsel - Burfjord vannverk

Kokevarsel av drikkevann gitt 4. juni er nå opphevet.

Analyser av oppfølgningsprøver viser at alt er ok.