Siste oppdatering med anbefalinger og tiltak:

  • Tiltakene som ble iverksatt 15.12.2021 ble justert 15.01.2022 og videreføres fram til starten av februar. 
  • Oversikt over de nye tiltakene fiinner du her, se link, https://www.regjeringen.no/no/id4/
  • Grønt nivå i skoler og barnehager. 
  • Kommunehuset er fortsatt stengt. Biblioteket er fortsatt åpent.

Karantene, isolasjon og testing: Oppdaterte regler for dette finner du på Regjeringens side. 

Lokale tiltak. Kommunen har ikke vedtatt noen lokale tiltak ut over de nasjonale. 

Anbefalinger. Vi oppforddrer alle til å følge anbefalingene, hold antall nærkontakter så lavt som mulig og hold 1 meters avstand, bruk munnbind i det offentlige rom som f.eks offentlig transport, butikk og i situasjoner hvor man ikke kan overholde minst 1 meters avstand. 

 

Oversikt over nasjonale råd og regler, gjeldende fra 15.12.21