Troms og Finnmark fylkeskommune har forlenget Kvænangen kommunes omstillingsstatus for perioden 2021-2023.

Kvænangen kommune har delegert ansvaret for forvaltning og oppfølging av omstillingsprosjektet til Kvænangen Næringsfabrikk AS, Kommunestyret i Kvænangen godkjente Omstillingsplan for  2021 - 2023 den 23.06.2021 sak. 21/39

 

Omstillingsplan 2021 - 2023