Innfallsporten er lokalisert på Sørstraumen ved Kvænangen næringsbygg ( gamle skolen). Anlegget skal formidle informasjon til innbyggere og besøkende om natur og kulturverdier som finnes i området. Aanlegget tar for seg verneområdene spesielt, og har en liten utstilling inne som har et bredere fokus på natur, kultur og næring i Kvænangen.  Anlegget skal kunne brukes av næringslivet i området som del av sitt produkt eller tjenester og selvfølgelig at besøkende som ønsker en stopp på sin ferd langs E6 eller på besøk i området. Her finnes mer informasjon om prosjektet – og sluttrapport.

 

Oppbyggingen av denne innfallsporten har vært et samarbeid mellom flere parter. Kvænangsbotn og Navitdalen verneområdestyre, Kvænangen kommune, Kvænangen næringsbygg, Kvænangshagen Verdde, Nord-Troms museum, Halti kvenkultursenter og Kvænangen språksenter er eller har vært involvert i planlegging og faglige bidrag – og vil bli viktige i videreutviklingen i årene fremover. Det hele er finansiert med midler fra Miljødirektoratet, Troms Fylkeskommune, Statskog og Kvænangen kommune.