Den store militære øvelsen Nordic Response avvikles i perioden 1 – 14 mars 2024 i deler av Troms og Finnmark. Det legges opp til at en del av militær trening skjer i kommunen, samt at det vil bli stor militær trafikk på E-6. Det blir aktivitet til sjøs, på strendene, langs veiene og til fjells. Det er hovedsakelig utenlandske avdelinger som kommer til å trene i kommunen. Du kan lese mer om øvelsen her.