På grunn av usikkerheten rundt når området vil være trygt for trafikk igjen, oppfordres det til å følge med på trafikkmeldinger på vegvesenet.no.

Siden dette er en en fylkeskommunal vei er det fylkeskommunen som har ansvar for drift av veien. Ved spørsmål kontakt vegvesenet på telefonnummer 175.