I dette prosjektet ønsker vi å se muligheten for å invitere en eller flere små bedrifter eller fagarbeidere til Kvænangen. De inviterte vil ha kompetanse innenfor de fagområdene og yrker kommunen har behov for, dette kan være innenfor f.eks helse, oppvekst og utdanning, byggfag, rengjøring, transport og frakt, landbruk og fiskerinæringen. Kommunen har i dag en stor mangel på boliger for å få til dette prosjektet er vi avhengige av tilgang på private boliger. 

 

Om du har innspill til prosjektet, eller kanskje har en privat bolig du kunne tenke deg å leie ut. Ta kontakt med vår prosjektleder Isabela Grosseova på mail ukraina@knfab.no. 

 

wGHfS 6n 6A 7K 7QAAAABJRU 5ErkJggg==

nqMXYEEEAAAQQQQAABBIIQ B 8IejIEfBs 4cwAAAABJRU 5ErkJggg==