NAV tolketjenesten for hørselshemmede og døvblinde har fått nytt digitalt system for bestilling av tolk. Gå inn på tolkebestilling.nav.no, her logger du på med BankID. Du må ha brukers/pasientens fødselsnummer tilgjengelig for å legge inn en bestilling. 

 

Systemet er under utvikling og på denne linken finner du oppdatert brukerveiledning. Her kan du lese mer om hvorfor NAV benytter BankID som sikker innlogging. Vi presiserer at din ID ikke er privat, men noe som identifiserer deg som person. 

Fordelen med å registrere inn bestillingen digitalt er at du som bestiller kan følge med på status, og bruker/pasienten vil kunne se at det er bestilt tolk. Vi på tolketjenesten vil også være sikrere på at vi har korrekt informasjon om tolkested og oppdraget.  

Du finner generell informasjon og opplæring i bruk av tolk på denne siden: https://www.kunnskapsbanken.net/tolk/