Åpent møte

Nye Veier inviterer til åpent møte på Teams den 18.11.2020 kl. 18:00 for presentasjon av planforslaget.

 

Reguleringsplan for E6 Kvænangsfjellet er nå lagt ut til offentlig ettersyn og høring. I den forbindelse arrangerer Nye Veier et åpent folkemøte onsdag 18.november.
Her vil vi kort presentere planen, si litt om hvordan dere kan medvirke og si noe generelt om grunnerverv. 

På grunn av situasjonen med korona, blir møtet holdt digitalt på Microsoft Teams.
Det skal være enkelt å logge seg på, og du kan stille spørsmål underveis ved å bruke chatten.
Det gjør du på denne måten:

teams.jpg

 

Du kan også sende inn spørsmål i forkant av møtet. Send da en e-post til info-trondelag@nyeveier.no. Merk e-posten med «Folkemøte 18.11».

Vi minner om at dette er et møte som er åpent for alle. Vi må derfor holde oss på et overordnet nivå, og kan ikke gå inn i enkeltsaker.
Dersom du ønsker å snakke med oss på tomannshånd, er du hjertelig velkommen til å ta en prat med oss på åpen kontordag 24.11.
På grunn av korona er det usikkert om dette gjennomføres digitalt eller fysisk. Dette vil vi komme tilbake til.
Ønsker du en prat med oss, ta gjerne kontakt med prosjektleder Steinar Rask.

 

Link til Nye Veier, Digitalt folkemøte om E6 Kvænangsfjellet.: https://www.nyeveier.no/nyheter/nyheter/digitalt-folkemote-om-e6-kvaenangsfjellet/

 

Åpen kontordag

For de som ønsker å snakke med planleggerne, inviteres det til åpen kontordag på Nye Veiers prosjektkontor i Oksfjordhamn den 24.11.2020 kl. 10:00 – 17:00.
Booking av tidspunkt skjer via hjemmesiden til Nye Veier AS, eller ved å kontakte prosjektleder Steinar Rask. Mobil: 476 16 808.  e-post: steinar.rask@nyeveier.no,

 

Informasjon om Detaljregulering for E6 Kvænangsfjellet finner man på Nye Veiers hjemmeside:  https://www.nyeveier.no/prosjekter/e6-kvaenangsfjellet/horing-og-offentlig-ettersyn/