Reguleringsendringer gjennomføres i henhold til vanlige prosedyrer om politisk behandling og høringer i henhold til plan- og bygningsloven. Det tas sikte på endelig godkjenning i kommunestyrene i Kvænangen kommune og Nordreisa kommune i 2021.   

Nye Veier AS vil ha aktivitet i Kvænangen kommune allerede våren 2020, det innebærer at de har behov for blant annet møtelokaler, kontorlokaler, overnatting og servering m.m.  Kvænangen kommune har sendt en oversikt over lokale bedrifter med kontaktinformasjon til dem.

Nye Veier AS vil invitere næringsaktører i Kvænangen et orienteringsmøte i løpet av våren, møtetidspunkt blir annonsert når det er avklart.  Kvænangen kommune bruker offentlige registre som database, og det er derfor viktig at lokale bedrifter og næringsaktører oppdaterer kontaktinformasjonen i Brønnøysundregistrene.

Nye Veier AS vil legge ut nyheter om prosjektet på https://www.nyeveier.no/prosjekter/e6-kvaenangsfjellet/

 

Kontaktpersoner i Kvænangen kommune

Ordfører Eirik Losnegaard Mevik , tlf.  416 87 796,  eirik.mevik@kvanangen.kommune.no

Etatsleder Jan Inge Karlsen, tlf. 404 05 620 jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no

Planlegger Bernt Mathiassen tlf. 777 78 840 .bernt.mathiassen@kvanangen.kommune.no