Den nye rektoren er Jon Arne Solheim og han tiltrer i stillingen 19.04.2022.

 Jon Arne er et kjent fjes på KVBU og har jobbet som lærer ved skolen i mange år. 

Vi ønsker han hjertlig velkommen i ny stilling!

Hilsen administrasjonen ved KVBU