Ny prosjektleder i kommunikasjon Ole-Henning Vangen har startet i jobben denne uken. Ole-Henning vil fungere som pådriver, planlegger og gjennomfører av kommunikasjonstiltak i kommunen. Både på strategisk og operativt nivå. Dette er et et-åring prosjekt som skal se på utvikling av kommunikasjon, forbedring av hjemmeside med mer. Hensikten med prosjektet er å få forbedret kvaliteten på intern og ekstern informasjonflyt.

"Har vært veldig spent på å starte med dette prosjektet, og ser veldig frem til å komme i gang! I starten vil fokuset være å gi hjemmesiden til Kvænangen kommune et løft. Spesielt rette opp i feilinformasjon og se på designet. Det langsiktige målet for meg vil være å vise fram kommunen på best mulig måte, samtidig som vi når ut med viktig informasjon. Ønsker gjerne innspill og forslag til forbedringer på kommunikasjonstiltak i kommunen." - Ole-Henning