Saksdokumentet er tilgjengelig her: 

Forskrift om hovedmålform ved Kvænangen barne- og ungdomsskole

 

Kvænangen kommune inviterer til medvirkning og oppfordrer alle med interesse for saken til å uttale seg til høringsforslaget.

Merknader og uttalelser må merkes Sak 23/05 og sendes skriftlig til:

Kvænangen kommune, kommunehuset Gargu 8, 9161 Burfjord eller E-post: post@kvanangen.kommune.no.

Fristen for å uttale seg til høringsforslaget er 14. mai 2023