Karin Kristensen - tilsatt som ny kommunedirektør
Karin Kristensen - tilsatt som ny kommunedirektør

Karin Kristensen startet i jobben som kommunedirektør den 14.september. Vi ønsker henne velkommen.

Kristensen har verdifull erfaring fra lederstillinger fra offentlig sektor. Hun kommer fra jobben som seksjonsjef for økonomi og virksomhetsstyring i Bufetat. Hun forteller at hun har gleder seg til å starte og ser frem til fortsettelsen. 

Bakgrunn

- Jeg har mange års erfaring fra Alta kommune, både som økonomirådgiver innenfor oppvekst og kultur og som leder for personalavdelingen. Som leder av personalavdelingen var jeg involvert i det meste innenfor det interne livet i en kommune. Det har gitt svært nyttig erfaring som vil komme godt med i denne stillingen. De siste årene har jeg vært seksjonssjef for økonomi og virksomhetsstyring i Bufetat, region nord. Også der har jeg fått mange nye erfaringer som jeg tar med inn i min nye stilling som kommunedirektør.

- Som ny kommunedirektør vil det være mye å sette seg inn i, både med tanke på det faglige, nye kollegaer, ny kommune og også ny tilværelse som pendler. Jeg har flere år med ledererfaring, men har ikke erfaring som toppleder. Det er både spennende, men også et stort ansvar. Jeg har likevel troen på at mine erfaringer og min evne til å sette meg inn i nye oppgaver gir meg et godt grunnlag for å håndtere denne oppgaven. Jeg gleder meg til å komme i gang!

 

bilde karin1
Kommunedirektør besøker avdelinger i kommunen

Om Kvænangen kommune 

Karin Kristensen forteller at første inntrykket av Kvænangen er at det er en kommune med mange muligheter for utvilking og videre vekst. Men samtidig kommer til det å være store utfordringer som må jobbes med. Spesielt med tanke på sentralisering og innhenting av riktig kompetanse. 

- Kvænangen kommune virker som en veldrevet kommune hvor man har gjort flere strukturelle grep for effektiv drift. Her er flere nye bygg som viser at man satser. Jeg har allerede besøkt flere av enhetene, og er veldig imponert over hva man har fått til. Jeg er blitt tatt svært godt imot av bare blide og hyggelige kollegaer, og jeg er overrasket over hvor mange unge ansatte det er i kommunen. Det var veldig gledelig. 

- Fraflytting og nedgang i barnefødsler er en utfordringer for flere småkommuner. Det blir flere eldre, og flere som trenger pleie. Det vil gi økt behov for kvalifisert arbeidskraft, og kommuner opplever rekrutteringsutfordringer. Innenfor helse er dette en utfordring nasjonalt, men småkommuner som Kvænangen vil i enda større grad enn de større kommunene bli rammet av dette. Det var derfor ekstra gledelig å treffe på mange unge og blide kollegaer på min besøksrunde. Det viser at man har klart å få ungdommer til Kvænangen, og da må man forsøke å legge til rette for bolyst, slik at ungdommen trives og blir boende her. Kommunen har fantastiske muligheter for friluftsaktiviteter med naturen rette utenfor døra. Her er både fjell, fjord, isbre og topper som kan bestiges, både sommer og vinter. Jeg er selv glad i å være ute, og jeg gleder meg til å oppdage nye turer i nærområdet. Med en fantastisk natur i Kvænangen er det absolutt et potensiale for turisme. Tromsø og Lyngen har vært dyktige, så her kan vi lære av de. 

- Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben. Det blir spennende!