Hun forteller:

- Jeg gleder meg til å starte i stillingen, bli kjent med kommunen og alle mine medarbeidere. Jeg tenker at vi skal gjøre hverandre gode i alt vi foretar oss, at helse og omsorgstjenesten skal ha de beste forutsetningene for å gi den beste effektive omsorgen på alle plan.

 

Bakgrunn

Som sykepleier i bunn med mastergrad i distriktsykepleie, har hun bred erfaring med blant annet samhandling og personsentrert omsorg. 

- Jeg er opptatt av likeverdige tjenester for alle. Livet byr på mange spørsmål og utfordringer, som man ikke alltid kan finne snarlig svar på, men jeg tror at det alltid finnes en løsning.

 

Tanker om helsetilbudet i Kvænangen 

- De fleste små kommuner i Norge har utfordringer med at antall tjenestemottakere øker og antall i yrkesaktiv alder går ned. Dermed må kommunen tenke innovativt og finne løsninger som gode nok til å løse de utfordringene som måtte komme. Utvikling betyr endring og endring betyr utvikling, forteller Eira.

 

Vi ønsker henne hjertelig velkommen til Kvænangen!