Matthias Welz tiltrådt som ny etatsleder helse og omsorg fra 21. januar 2021.

Jeg er 45 år gammel og kommer opprinnelig fra Sør-Tyskland. Nå bor jeg i fantastiske Burfjorddalen sammen med min kone og to barn.

Min grunnutdanning er sykepleier med videreutdanning innen anestesi og intensivmedisin. I 2002 flyttet jeg til Norge og jobbet på Harstad Sykehus som intensivsykepleier i 3,5 år. Jeg kom til Kvænangen i 2006 og jobbet både som sykepleier, avdelingssykepleier og styrer på Gargo Sykehjem fram til 2009. Etter dette jobbet jeg som daglig leder ved Kvænangen Produkter AS i åtte år, før jeg kom tilbake til Gargo som enhetsleder i 2017.

Jeg stortrives i Kvænangen og føler meg etter 15 år som en kvænangsværing. Jeg har vært aktiv i forskjellige lag og foreninger de siste årene og kjenner kommunen godt. Mine hobbyer er friluftsliv, jakt og fiske.

I jobben som etatsleder for helse og omsorg vil pasienten / tjenestemottakeren står i sentrum. Jeg synes det er svært viktig at vi som bor i Kvænangen har trygge og gode helsetjenester som vi kan stole på, dette til tross for at vi er en liten utkantkommune. Med utfordrende værforhold vinterstid, og til tider stengte veier, er vi helt avhengig av et lokalt helsevesen som fungerer godt.

Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med alle flotte ansatte i Kvænangen kommune, kommunedirektøren og eksterne samarbeidspartnere.