Her finner du møter datert bakover i tid. De eldste er fra 2009.
Alle møter i kommunale utvalg avholdes vanligvis i kommunestyresalen. Alle møtene er i utgangspunktet åpne for publikum, men enkelte saker som er unntatt offentlighet i henhold til Forvaltningsloven må behandles for lukkede dører.
Klikk på Utvalgsnavnet for å se innkallinger og protokoller.
 
MØTEPLAN 2021:
 
Kommunestyret: 9. februar, 29. april, 23. juni, 5. oktober, 7. desember
 
Formannskapet:  26.januar, 17. februar, 1.mars, 22. mars, 13. april, 4. mai, 18. mai, 8. juni, 29. juni, 31. august, 21. september, 12. oktober, 2. november, 16. november, 14.desember
 
Kontrollutvalget:9. mars, 25. mai, 14. september, 23. november
 
Fondsstyret: 26.01.21
 


MØTEPLAN  2020:

Kommunestyret: 18. februar, 18. mars, 30. mars, 24. juni, 3. juli, 9. juli, 20. oktober, 8. desember, 

Formannskap:   14. januar, 27. januar, 13. februar, 18. februar, 27. februar, 10. mars, 17. mars, 31. mars, 2. april, 7. april, 14. april, 21. april, 29. april, 12. mai, 28. mai, 9. juni, 30. juni, 25. august, 7. september, 25. september, 6. oktober, 29. oktober, 3. november, 10. november, 17. november, 1.desember, 15. desember

Administrasjonsutvalget:  06.okt.2020, 13. februar 2020, 12.05.2020

Arbeidsmiljøutvalget: 16. mars, 23. juni, 19. oktober, 11. november, 30. november

Kontrollutvalget: 24. mars, 7. mai, 19.mai, 10. september, 26. november

Fondsstyret: 27. januar, 13. februar, 07.juli, 06. oktober, 17. november, 15. desember

Eldrerådet: 14. februar, 2.desember

Råd for funksjonshemmede: 2. desember