Her finner du møter datert bakover i tid. De eldste er fra 2009.
Alle møter i kommunale utvalg avholdes vanligvis i kommunestyresalen. Alle møtene er i utgangspunktet åpne for publikum, men enkelte saker som er unntatt offentlighet i henhold til Forvaltningsloven må behandles for lukkede dører.
Klikk på Utvalgsnavnet for å se innkallinger og protokoller.


MØTEPLAN  2020:

Kommunestyret: 18. februar, 21. april, 24. juni, 20. oktober, 8. desember

Formannskap:   14. januar, 27. januar, 13. februar, 27. februar, 10. mars, 25. mars, 6. april, 29. april, 12. mai, 28. mai, 9. juni, 28. juni, 25. august, 7. september, 22. september, 6. oktober, 29. oktober, 3. november, 10. november, 17. november, 1.desember, 15. desember

Administrasjonsutvalget: 

Arbeidsmiljøutvalget: 16. mars, 8. juni, 5. oktober, 30. november

Kontrollutvalget: 24. mars, 7. mai, 10. september, 26. november

Fondsstyret: 27. januar

Eldrerådet:

Råd for funksjonshemmede: