Her finner du møter datert bakover i tid. De eldste er fra 2009.
Alle møter i kommunale utvalg avholdes vanligvis i kommunestyresalen. Alle møtene er i utgangspunktet åpne for publikum, men enkelte saker som er unntatt offentlighet i henhold til Forvaltningsloven må behandles for lukkede dører.
Klikk på Utvalgsnavnet for å se innkallinger og protokoller.


MØTEPLAN  2020:

Kommunestyret: 18. februar, 18. mars, 30. mars, 24. juni, 3. juli, 9. juli, 20. oktober, 8. desember, 

Formannskap:   14. januar, 27. januar, 13. februar, 18. februar, 27. februar, 10. mars, 17. mars, 31. mars, 2. april, 7. april, 14. april, 21. april, 29. april, 12. mai, 28. mai, 9. juni, 30. juni, 25. august, 7. september, 25. september, 6. oktober, 29. oktober, 3. november, 10. november, 17. november, 1.desember, 15. desember

Administrasjonsutvalget: 13. februar, 12.05.2020

Arbeidsmiljøutvalget: 16. mars, 23. juni, 5. oktober, 30. november

Kontrollutvalget: 24. mars, 7. mai, 10. september, 26. november

Fondsstyret: 27. januar, 13. februar,  07.juli

Eldrerådet: 14. februar

Råd for funksjonshemmede: