Vi har lagt til en ny fane (i blå boks) på forsiden til hjemmesiden som heter “min eiendom”. Her inne kan du logge deg på “min eiendom” ved å benytte Bank ID. Her inne vil du finne informasjon om din eiendom. 

Nytt av året er at feieren har gått over til SMS- varsling. Innbyggeren vil få SMS fra feieren når det er tid for feiing/ tilsyn av fyringsanlegget på eiendommen din. Dette er ett system som skal gjøre det enklere å planlegge og varsle feiing/ tilsyn. Men de er avhengig av hjelp fra deg som innbygger for å få dette til å fungere.

Feieren tar kontakt med deg via SMS (fra ett 14- sifret nummer, nummeret vil variere fra person til person av tekniske årsaker). SMS'en vil fortelle deg hvordan du enkelt kan gi tilbakemelding på om oppsett av tid til feiing/ tilsyn passer eller ikke passer. SMS'en inneholder en link som vil ta deg til plattformen “min eiendom”. Min eiendom er en hjemmeside der du kan logge deg inn og få oversikt over din eiendomsinformasjon. Fra “min eiendom” kan du kommunisere med feieren når det passer med feiing/ tilsyn. 

 

Beskrivelse steg for steg: 

1. Du vil få en SMS fra “feieren/brannvesenet” som er brannvesenet ditt når det er tid for å utføre feiing/ tilsyn på boplassen din. 

2. Åpne SMS, les og følg beskrivelsen

3. Det er to måter å gi tilbakemelding på: 

            - Sjekk om tidspunktet passer. Du kan gi tilbakemelding på varsel ved å svare på SMS med tall- kode. Svar med tallet 1 for at tidspunkt passer eller tallet                2 dersom tidspunkt ikke passer, og du ønsker en ny avtale.

            - Ved hjelp av linken i SMS kan du logge deg på “min eiendom” med smarttelefonen din eller bruke samme linke til å logge deg inn med datamaskin/ PC.                 På “min eiendom” kan du bekrefte eller avkrefte om tidspunktet passer for at feieren skal komme på feiing/ tilsyn. På “min eiendom” kan du og følge                     opp avvik og lese mer informasjon som er relevant for bostedet ditt. 

4. Når du har bekreftet at tiden passer vil brannvesenet få beskjed og kunne planlegge feiing/ tilsyn ut i fra svaret ditt. 

5. Etter at tilsynet er gjennomført vil du få ei ny melding som vil sende deg til “min eiendom” der du kan lese rapporten, og følge opp eventuelle avvik eller merknader. 

 

SMS'en blir sendt til det telefonnummeret du er registrert med i Kontakt- og reservasjonsregisteret. Lurer du på om du er registrert der? Dette kan du sjekke ved å gå inn på nettsiden til Digitaliseringsdirektoratet.